Avís Legal

Dades identificatives
En compliment de la informació recollida al article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es faciliten les següents dades: l’empresa titular de espaidegresca.cat és Espai de Gresca, S.L., amb domicili a aquests efectes al C/ Mare de Déu de Montserrat 63, 08850 Gavà – Barcelona – Espanya, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, CIF B61091328, telèfon +(34) 636 957 517 i correu electrònic de contacte: info@espaidegresca.cat

Usuaris:
L’accés i / o ús d’aquest portal de Espai de Gresca, S.L. atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

Enllaços:
En cas que en Espai de Gresca, S.L. es disposessin enllaços o híper vincles cap a altres llocs d’Internet, Espai de Gresca, S.L. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Espai de Gresca, S.L. assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests híper vincles o altres llocs d’ Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Modificacions:
Espai de Gresca, S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal .

Exclusió de garanties i responsabilitat:
Espai de Gresca, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts , malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Propietat intel·lectual i industrial:
Espai de Gresca, S.L. per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Espai de Gresca, S.L. o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Espai de Gresca, S.L. creadora del lloc web. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Espai de Gresca, S.L.

Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de Espai de Gresca, S.L.

Ús del portal
Espai de Gresca, S.L. proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a Espai de Gresca, S.L. o als seus llicenciadors als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Espai de Gresca, S.L. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (1) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (2) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (3) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Espai de Gresca, S.L., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (4) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Espai de Gresca, S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Espai de Gresca, S.L. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

POTÍLICA de cookies:
Espai de Gresca, S.L.pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació. Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari. Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre o “login”. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Modificació de les presents condicions i durada:
Espai de Gresca, S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció:
La relació entre Espai de Gresca, S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Política de Privacitat
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i del Reglament Europeu UE 2016/679 l’informem del següent:

Identitat i dades de contacte del responsable del tractament.
Comuniquem que les dades que vostè ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat de Espai de Gresca, S.L. amb CIF B61091328, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades, amb la finalitat de poder prestar els nostres serveis, així com per mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa i els seus serveis.

Modalitat de recollida i tractament de les dades.
Les dades es recullen directament de l’interessat, en forma presencial o mitjançant el formulari de la nostra web corporativa, facilitant al mateix tota la informació necessària que preveu la llei. El tractament es realitza mitjançant instruments automatitzats en compliment de la normativa i de conformitat amb els principis de correcció, licitud, transparència i tutela del seu confidencialitat i drets. El nostre sistema informàtic està estructurat de manera que es pugui prevenir la pèrdua de dades, usos il·lícits o no correctes i accessos no autoritzats, complint amb les normes de seguretat exigibles. Així mateix, se l’informa que les seves dades podran ser utilitzades per a la remissió de comunicacions comercials, remeses per correu ordinari i electrònic, sms i telèfon.

Base jurídica – Finalitat del tractament.
Les dades comunicades seran únicament els estrictament indispensables per a l’execució de la prestació sol·licitada: pressupostos, factures, informes, … La comunicació d’aquestes dades és obligatòria per poder donar execució als serveis que se li han ofert i una possible denegació de la comunicació per la seva banda comportarà per a aquesta empresa la impossibilitat de complir amb les prestacions acordades.

Destinataris als quals se’ls pot comunicar les seves dades.
Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte quan sigui necessari i indispensable (o, en tot cas, funcional) per al desenvolupament dels serveis que ens ha demanat o hi hagi una obligació legal. Es realitzaran altres possibles comunicacions a altres subjectes (autoritzats, nomenats i instruïts específicament pel Responsable). Les seves dades no es difondran a tercers sense el vostre hagi prestat prèviament i expressament el seu consentiment i no seran objecte de transmissió, sota cap concepte, a tercers països fora de la UE.

Durada de la conservació de les dades de caràcter personal.
Les seves dades de caràcter personal es conservaran durant el temps considerat útil per a l’execució de la prestació sol·licitada o per a la gestió d’activitats administratives posteriors, Espai de Gresca, S.L. es compromet a tractar de manera confidencial les dades de caràcter personal facilitades i tornar-les a l’interessat o destruir un cop finalitzada la relació contractual.

Drets de l’interessat i revocació del consentiment prestat.
Vostè té dret a sol·licitar al titular, en qualsevol moment, l’accés a les seves dades, així com la rectificació, la cancel·lació o la portabilitat dels mateixos. Així mateix, té dret a sol·licitar la limitació del tractament o oposar-se a aquest. A més, podrà revocar en qualsevol moment els consentiments prestats a través de la present nota informativa, dirigint la seva sol·licitud a info@espaidegresca.cat aportant acreditació de la seva identitat. En el cas que consideri que les seves dades hagin estat tractats de manera il·legítima, té dret a dirigir-se a l’Autoritat de Control per presentar una reclamació.

Processos de decisió automatitzats. Consentiment exprés.
El titular no utilitza, de cap manera, processos de decisió automatitzats concernents a les seves dades de caràcter personal. Amb l’enviament de les seves dades de caràcter personal a través del nostre formulari al web vostè dóna fe de l’exactitud i actualització dels mateixos, que ha estat informat de manera entenedora, precisa i inequívoca de l’ús i tractament que s’apliquessin a les seves dades , dels drets que l’assisteixen i que dóna el seu consentiment exprés perquè Espai de Gresca, S.L. els pugui utilitzar únicament i exclusivament per a la fi concret del servei contractat.